Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Деякі особливості заповнення податкових накладних та ведення Реєстру
 

16.02.2011

До уваги платників податків ПДВ!
1. Наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010р. № 1002 затверджено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також Порядок його заповнення.
Пунктом 201.15 Податкового кодексу України, а також пунктом 9.1 зазначеного Порядку передбачено щомісячний період для складання та надання Реєстру до податкового органу.
Таким чином, кожен наступний місяць складається новий Реєстр, нумерація у якому розпочинається з № 1.
Отже, нумерація податкових накладних кожен місяць починається також заново: порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

Звертаємо увагу платників ПДВ на те, що листом ДПА України від 26.01.2011 р. №2049/7/16-1117, який розміщено на сайті ДПА у м. Києві www.kyivsta.gov.ua у банері "Податковий кодекс України" у рубриці "Роз’яснення ДПА України", надані роз’яснення щодо наказу ДПА України від 24.12.2010 р. № 1002.
2. При заповненні рядка "Вид цивільно-правового договору" податкової накладної у разі постачання товарів/послуг за усною домовленістю сторін у відповідних полях податкової накладної слід зазначати: у полі "вид договору" - "Договір купівлі – продажу", "Договір на виконання робіт" тощо; у полі "від" - дату виконання усної домовленості; у полі "№" - прочерк.
3. З метою більшої наочності, зручності заповнення та виключення помилок при написанні номерів рукописним способом форма податкової накладної передбачає наявність певної кількості комірок для цифрових реквізитів цього документа. При цьому, якщо номер договору містить більше шести розрядів, то платник податку має право додати потрібну кількість комірок.
Звертаємо увагу платників податку, що відсутність у відповідному полі податкової накладної комірок при заповненні правильних реквізитів не може бути підставою для визнання такої податкової накладної недійсною.
Крім того, електронний формат податкової накладної не містить обмежень щодо кількості знаків у полі "№" рядка "Вид цивільно-правового договору", а тому до цього поля може бути внесено більше 6 цифр.
4. В електронному форматі податкової накладної значення показника типу "дата" зберігаються у вигляді ддммрррр, де дд – день, мм – місяць, а рррр – рік, тобто без крапок.
5. Відповідно до п. 201.4 ст. 201 р. V Податкового кодексу України та п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 № 969, податкова накладна виписується у двох примірниках у день виникнення податкових зобов’язань продавця. Оригінал податкової накладної видається покупцю, копія залишається у продавця товарів/послуг.
При цьому п. 201.10 ст. 210 р. V ПКУ та п. 6 Порядку № 969 передбачено, що продавець зобов’язаний видати податкову накладну, яка відповідно до п. 11 підр. 2 р. XX ПКУ підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних (понад 1 мільйон гривень - з 1 січня 2011 року; понад 500 тисяч гривень - з 1 квітня 2011 року; понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року; понад 10 тисяч гривень - з 1 січня 2012 року) тільки після такої реєстрації.
Відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.
Таким чином, податкова накладна не може бути зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних в будь-який інший день ніж дата її виписки.
6. Враховуючи норми п. 201.5 ст. 201 розділу V Податкового кодексу України та п. 6, 9 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 р. № 969, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування ПДВ, податкова накладна не виписується.
Управління масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у м. Києв

Джерело: "Консультант частного предпринимателя"


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені