Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Лучше поздно, чем никогда
 

16.02.2011

                                                  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
                                                            ЛИСТ від 09.02.2011 р. № 3618/7/17-0417 

                                    Щодо декларування доходів, отриманих протягом 2010 року фізичними особами -

                                                      підприємцями на загальній системі оподаткування 

Державна податкова адміністрація України, керуючись ст. 2 та ст. 8 Закону України від 04.12.90 р. N 509 "Про державну податкову службу в Україні", надсилає для керівництва в роботі методичні рекомендації щодо забезпечення повноти та правильності декларування і визначення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб - підприємців за 2010 рік.

Фізичні особи - підприємці подають до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію у строки, визначені пп. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та зазначають в ній авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб на поточний 2011 рік.

Відповідно до пп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 Кодексу остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником податку самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб та суми плати за торговий патент на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Форма податкової декларації встановлюється Міністерством фінансів України (п. 179.9 ст. 179). При цьому, Кодекс передбачає, що до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулось їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення (п. 46.6 ст. 46 Кодексу).

Таким чином, для відображення результатів діяльності за 2010 рік фізичні особи - підприємці у декларації (форма N 1, додаток N 1 до Інструкції про прибутковий податок з громадян) заповнюють пункт 1.3 розділу 1 декларації, в якому зазначають доходи, одержані від підприємницької діяльності.

Разом з тим, розділ 3 форми податкової декларації не містить спеціальних граф щодо відображення самостійно визначеного підприємцем податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за звітний період та авансових платежів на 2011 рік.

Для забезпечення виконання вимог Кодексу та з метою єдиного підходу щодо визначення податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у пункті 3.1 Розділу 3 декларації фізичні особи - підприємці зазначають чистий оподатковуваний дохід за звітний 2010 рік та остаточну суму податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті (поверненню), з урахуванням сплачених протягом року авансових платежів та суми плати за торговий патент. У разі, якщо за результатами звітного року сума податку підлягає сплаті, то вона відображається із знаком "+" (наприклад ПДФО: + 1000 грн.), а якщо підлягає поверненню - із знаком "-" (наприклад ПДФО: - 800 грн.).

В пункті 3.2 Розділу 3 декларації фізичні особи - підприємці відображають очікуваний дохід на 2011 рік та суму авансових платежів з розбивкою по строках сплати, визначених пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 Кодексу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня, до 15 листопада).

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом поточного року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Кодексу та відповідно з пп. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 Кодексу подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата діяльність або здійснено перехід на загальну систему оподаткування, відображають самостійно розраховані авансові платежі в аналогічному порядку.

Враховуючи вищевикладене, зобов'язуємо довести дані методичні рекомендації для застосування у практичній роботі до підвідомчих органів ДПС, а також у встановленому порядку - до платників податків - підприємців.

В. о. першого заступника Голови С. І. Лекарь

Джерело: "Консультант частного предпринимателя"


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені