Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Налоговая придумала еще один способ усложнения жизни предпринимателей
 


                                                        ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                                  ЛИСТ від 03.02.2011 р. № 1085/К/17-0714 

Державна податкова адміністрація України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, розглянула лист <...> щодо оподаткування доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачуються їм за виконання господарських договорів іншою фізичною особою - підприємцем, і повідомляє.

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності.
Згідно із п. 4 ст. 9 Закону України від 15.05.2003 р. № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у бланку свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця зазначаються ім'я фізичної особи - підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті); місце проживання фізичної особи - підприємця; місце та дата проведення державної реєстрації та номер запису в Єдиному державному реєстрі; прізвище та ініціали державного реєстратора; підстава, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про зміну свідоцтва про державну реєстрацію (у разі проведення заміни свідоцтва).
Тобто бланком свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця не передбачено розміщення інформації щодо видів діяльності та обраної платником податку системи оподаткування отриманих від такої діяльності доходів.
Крім того, Кодексом передбачено (пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 розділу III, який набирає чинності з 01.04.2011), що не включаються до складу витрат юридичної особи витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).
Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення порушень норм чинного законодавства рекомендуємо як юридичним особам, так і фізичним особам - підприємцям, які мають господарські відносини з іншою фізичною особою - підприємцем, крім копії документа, підтверджуючого, що він зареєстрований суб'єктом підприємницької діяльності (свідоцтва про державну реєстрацію), отримувати від такої особи довідку (яка надається на письмову заяву платника податковим органом, в якому він знаходиться на податковому обліку),
в якій зазначається перелік видів діяльності, відповідно до реєстраційної картки та обрана система оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності.
При цьому суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє про всі виплачені підприємцям суми доходів податковому органу у порядку, визначеному п. 176.2 "б" та "д" ст. 176 Кодексу.

В. о. першого заступника Голови С. Лекарь


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені