Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Проект приказа ГНАУ по торговым патентам
 
ПРОЕКТ

                                                     ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

                                                                                          НАКАЗ 

Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів

З метою забезпечення практичного застосування підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну податкову службу України” ,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

1.1.Торгового патенту (короткотерміновий) на провадження торговельної діяльності;

1.2. Торгового патенту (пільговий) на провадження торговельної діяльності;

1.3. Торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг;

1.4. Заявки на придбання торгового патенту.

2. Затвердити Порядок заповнення торгового патенту, що додається.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) в установленому порядку:

3.1. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.2. забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту господарського забезпечення (Цоклан І.І.) організувати своєчасне замовлення бланків торгових патентів нового зразка та забезпечити ними підпорядковані органи державної податкової служби.

5. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.04.96 № 33 „Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.96 за № 221/1246, та наказ Державної податкової адміністрації України від 13.03.98 № 107 „Про затвердження форм бланків торгових патентів та змін до Порядку заповнення бланків торгових патентів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.03.98 за № 195/2635.

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

Голова Комісії з проведення реорганізації ДПА України,

Голова Державної податкової служби України В.Ю. Захарченко                                                                                    ПОРЯДОК 

                                                               ЗАПОВНЕННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ 


1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби здійснюють заповнення торгового патенту.  

2. Бланки торгових патентів є документами суворої звітності, мають відповідний ступінь захисту та зберігаються і обліковуються в органах державної податкової служби у порядку, встановленому для типових форм первинного обліку бланків суворої звітності.

3. Бланки торгових патентів замовляються Державною податковою службою України, яка подає підприємству – виготівнику торгових патентів зведену заявку – розрахунок необхідної кількості бланків.

4. Кожний торговий патент має серію та шестизначний номер.

5. Заповнення реквізитів торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг проводиться на підставі оформленої відповідно до підпункту 267.4.1 пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України заявки на придбання торгового патенту.

6. Торговий патент заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби. Торгові патенти підписуються керівником органу державної податкової служби, а у разі його відсутності – заступником керівника державної податкової служби. Оформлені для видачі, а також зіпсовані бланки торгових патентів реєструються у журналі обліку виданих торгових патентів.

7. Записи у торговому патенті здійснюються українською мовою або іншою мовою згідно із статтею 11 Закону України "Про мови в Україні".

8. У тексті торгового патенту підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

9. Виправлення помилок повинно бути обумовлено написом "виправлено" та підтверджено підписами відповідальної особи, яка підписала торговий патент, та печаткою органу державної податкової служби.

10. На підставі письмової заяви суб'єкта господарювання щодо зміни місця розташування до торгового патенту вносяться відповідні записи, завірені підписом відповідальної особи та печаткою органу державної податкової служби.

11. У торговому патенті відображається сума внесеного збору за виданий торговий патент на день його придбання, а щомісячне (щоквартальне) нарахування та внесення збору відображається в автоматизованій інформаційній системі органу державної податкової служби за місцем придбання торгового патенту.

Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) Н.В. Хоцянівськ

                                                                     Пояснювальна записка 

до проекту наказу ДПА України ,,Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів ”

                                                  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Зазначений проект наказу розроблено з метою забезпечення практичного застосування підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України, якими встановлено, що підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті, а тому для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити відомості наведені у цьому підпункті.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення, відповідно до підпункту 267.4.9. Податкового кодексу України встановлюються центральним органом державної податкової служби.

Отже, у зв’язку із зазначеним втрачає чинність, наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.04.96 № 33 „Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.96 за № 221/1246, та наказ Державної податкової адміністрації України від 13.03.98 № 107 „Про затвердження форм бланків торгових патентів та змін до Порядку заповнення бланків торгових патентів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.03.98 за № 195/2635.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Основною метою розробки зазначеного проекту наказу є затвердження форми та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів, для правильного визначення виду підприємницької діяльності, ставок збору, порядку та строків сплати збору, забезпечення реалізації суб‘єктами господарювання, які є платниками збору згідно з пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України, податкових зобов’язань.

3. Правові аспекти.

Базовим Законом з питання визначення податкових зобов’язань по платниках, які визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України є прийнятий 02.12.2010 Верховною Радою України Податковий кодекс України за № 2755.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів.

Проект наказу буде погоджено з Держкомпідприємництвом та зареєстровано в Міністерстві юстиції України відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативних документів міністерств та інших органів державної виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731.

6. Регіональний аспект.

Проект акта зачіпає питання платників збору визначених пунктами 267.1 статті 267 Податкового кодексу України щодо реалізації свої податкових прав.

7. Громадське обговорення.

Проект наказу в місячний термін буде оприлюднено на web-сайті ДПА України з метою обговорення його з громадськістю (юридичними особами та фізичними особами) та проведено консультації (у разі надходження запитань) з юридичними особами та фізичними особами з використанням мережі Інтернет.

8. Прогноз результатів.

Прийняття зазначеного проекту наказу дозволить платникам податків сплачувати збір за порядком та у визначені строки, відповідно до положень підпункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України та дозволить забезпечити надходження до бюджету збору цією категорією платників.

Заступник Голови О.М.Любченко


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені