Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Сроки уплаты НДФЛ налоговыми агентами
 
                                                      Державна податкова адміністрація України
                                                          Лист від 14 січня 2011 р. № 514/6/17-0715


Державна податкова адміністрація України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 p. № 2755-VI (далі — Кодекс), розглянула <...> щодо оподаткування доходів фізичних осіб і повідомляє.
Підпунктом "б" пункту 176.2 статті 176 Кодексу встановлено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
Відповідно до підпункту "ґ" пункту 176.2 статті 176 Кодексу податкові агенти зобов'язані нести відповідальність відповідно до закону в разі неподання або несвоєчасного подання податкового розрахунку. Зазначені в ньому суми податку, що сплачуються до бюджету, є узгодженими сумами податкових зобов'язань податкового агента та в разі неповної чи несвоєчасної сплати стягуються до бюджету разом із сплатою штрафів та пені, які нараховуються від першого до останнього дня строку подання податкового розрахунку, встановленого цим Кодексом.
Згідно з пунктом 54.2 статті 54 Кодексу грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов'язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.
Абзацом другим підпункту 168.1.4 пункту 168.1 статті 168 Кодексу встановлено, що для цілей розділу IV та пункту 54.2 статті 54 цього Кодексу під терміном "граничний термін сплати до бюджету податку" розуміються строки сплати податку, визначені вищевказаним пунктом. Пунктом 168.1 статті 168 Кодексу встановлено, що:
податок сплачується (перераховується) податковим агентом до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом (підпункт 168.1.2 вказаного пункту):
якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання) (підпункт 168.1.4 вказаного пункту).

В. о. Першого заступника Голови С. Лекарь


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені