Нерухомість
Категорії

Головна » Підприємцю » Новини підприємництва » Законодавство

Світовий досвід оподаткування: Болгарія
 

27.02.2011

Податкова політика Болгарії будується відповідно до міжнародних норм і правил, що регламентують взаємини болгарських підприємств, фірм різної форми власності з державою. Вона спрямована на стимулювання ефективного і стійкого зростання національної економіки. Акцент також робиться на припинення протиправних дій з боку виробничих та комерційних структур у сфері оподаткування, а також повернення до Болгарії грошових коштів, отриманих від незаконних торгових операцій.
Податкова система Болгарії має дворівневу будову і формується з республіканських і місцевих податків. Республіканські податки поділяються на прямі (корпоративний податок і податок на доходи фізичних осіб) і непрямі (акцизи і податок на додану вартість). До прерогативи місцевого самоврядування належить стягування податків на нерухомість, спадок, дарування та ін.
Основними актами в зазначеній галузі є: Податково-страховий процесуальний кодекс, закон про національне агентство з доходів; закон про податок на додану вартість; закон про акцизи і податкові склади; закон про корпоративний податок (податок на прибуток); закон про оподаткування доходів фізичних осіб; закон про місцеві податки і збори.
Після приєднання Болгарії до ЄС (2007 р.) реформуванню податкової системи країни приділяється особлива увага. Податкова система розглядається не лише як основний фіскальний інструмент, але і як важлива складова стимулювання інвестиційної активності в країні.
Податкові збори з громадян різних країн, які заробляють 100-300 тис. дол. на рік, зросли в поточному році на 0,3%, а торік вони знизилися на 0,3%. До такого висновку дійшла консалтингова компанія KPMG, що вивчила податковий тягар в 81 країні світу.
Болгарія в 2008 р. ввела єдиний прибутковий податок для всіх громадян, що дорівнює 10% і є одним з найнижчих в світі. Окрім країн Східної Європи, низькі податки зберігаються в Гонконгу, Саудівській Аравії і Кувейті, а також в таких податкових гаванях, як Багамські острови і Бермуди.
Тенденція до підвищення податків збережеться в тих країнах, яким необхідно впоратися з бюджетним дефіцитом. Країни з сильною фінансовою ситуацією намагатимуться протистояти цій тенденції з метою підтримки або посилення конкурентоспроможності економіки. Так, наприклад, роблять Гонконг і Сингапур, які прагнуть змагатися з Лондоном у сфері фінансових послуг.

ПДВ

Розмір ПДВ в Болгарії – 20% за деякими винятками. Деякі області бізнесу вільні від ПДВ. Деякі – з ПДВ в меншому розмірі. ПДВ стягується з активів і послуг, наданих в країні, а також з імпортованих товарів. Експорт товарів і послуг не обкладається податком на додану вартість. Прибуток від фінансових послуг, таких як страхування і банківські послуги, також звільнений від сплати ПДВ. Юридичні консультації звільняються від сплати ПДВ при наявності певних умов, визначених законом. Будь-яке підприємство, товарообіг якого перевищував 50 000 болгарських левів протягом попереднього року, має бути зареєстроване в управлінні зі збору ПДВ, повинен бути відкритий банківський рахунок „ПДВ”, який буде використовуватися для сплати податку на додану вартість та відшкодування платежів. 
В законодавчих системах багатьох країн малі підприємства тією чи іншою мірою користуються певною державною підтримкою. В одних країнах перехідного типу така підтримка виражена в формі спрощеної системи оподаткування – Україна, Росія, Естонія, Болгарія. В інших державах вона закладена в рамки загальної системи оподаткування, але також передбачає певні податкові пільги для суб’єктів малого підприємництва.
Чіткі правила застосування спрощеної системи оподаткування допомогли усунути схеми використання мінімізації податкових платежів. Запровадивши систему спрощеного оподаткування, Болгарія зробила крок до вдосконалення існуючої податкової системи при стягуванні єдиного податку.
ПДВ не поширюється на фірми, які сплачують остаточний річний (патентний) податок, для чого проводиться реєстрація у податковій службі.
В Болгарії єдиним річним (патентним) податком обкладаються фірми, які мають обіг за останні 12 місяців менш 75000 лв. та які займаються видами діяльності, визначеними законом (близько 50 видів): готелі; ресторани; магазини; оптові склади; виробництво продуктів харчування; будівництво; комп’ютерні ігри; інтернет послуги; транспортні послуги.
Перед початком діяльності фірма подає до податкової інспекції декларацію із розрахунком податку. Оплата починається з другого місяця роботи, тобто за місяці, що залишилися до кінця року, мінус один місяць. Якщо діяльність буде вестися протягом всього календарного року, то декларація подається до 14 січня. Отримувати будь-який патент при цьому не потрібно.
Фірми, що обкладаються патентним податком, додатково сплачують податок на нерухоме майно, таксу на побутові відходи, податок на транспортні засоби, прибутковий податок з зарплатні персоналу, соціальні та пенсійні відрахування. ПДВ на дані фірми не розповсюджується.
До місцевого бюджету ставка становить 10% незалежно від розміру річного прибутку. База для нарахування податку до республіканського бюджету створюється шляхом зменшення оподатковуваного прибутку на суму податку до місцевого бюджету.

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Всі громадяни Болгарії платять податки на доходи: як службовці, так і особи вільних професій. У випадку, коли фізичні особи є постійними резидентами Болгарії, податок стягується як з доходів, отриманих у Болгарії, так і за її межами. Іноземні резиденти, які працюють в Болгарії, платять податок на доходи, отримані тільки в даній країні. Для того, щоб вважатися резидентом Болгарії, потрібно проживати в країні протягом, принаймні, 183 днів у рік. Якщо ж період проживання становить менше 183 днів, і при цьому громадяни мають будинок у Болгарії, який є місцем їх основної резиденції, вони також вважаються резидентами країни. Роботодавець зобов’язаний кожен місяць утримувати із заробітної плати службовця суму прибуткового податку, що підлягає сплаті, та витрати на державне страхування. 

Податок на доходи фізичних осіб становить 10%. Прогресивна шкала скасована.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Податок вноситься до республіканського бюджету. З 2007 року ставка податку на прибуток знижена до 10%.
В Болгарії податком на прибуток обкладається прибуток фірм, який не підпадає під єдиний податок. Він вноситься до республіканського та місцевого бюджетів. Ставка податку до республіканського бюджету залежить від розміру річного прибутку:
прибуток до 50000 лв. – ставка 15% (до 31 грудня 2000 р. була 20%); прибуток понад 50000 лв. – ставка 20% (до 31 грудня 2000 р. була 25%).
Податок вноситься авансом кожен місяць до 15 числа у розмірі 1/12 прибутку за попередній рік. За підсумками року залежно від фактичного прибутку виробляється корекція:
якщо прибуток більше минулорічного, вноситься різниця;
якщо прибуток нижче торішнього, то надлишок внесеної суми йде в залік майбутніх оплат з нарахуванням відсотка за ставкою Національного банку. Нові фірми і фірми, що мали збитки в минулому році, щомісячні відрахування виробляють на базі фактичного прибутку за попередній місяць. За результатами року проводиться корекція. 1/12 частина прибутку коригується з урахуванням інфляції.

Податок на нерухоме майно і такса на „вивезення побутових відходів”

При придбанні нерухомого майна або новому будівництві (за наявності дозволу за користування) будь-який суб’єкт (фізична або юридична особа) зобов’язаний подати річну податкову декларацію у строки визначені законом, але не більше 60 днів від дня придбання майна. Якщо об’єкт нерухомості (земля або будівля + земля) не зазнали ніяких змін в наступний час, додатково подавати щорічні декларації не обов’язково. Обов’язок по оплаті цього податку покладається на власника майна. Власник не звільняється від сплати податку, незалежно від того, чи користується він цим майном фактично чи ні.
Ставка річного податку на майно визначається податковим органом за складними формулами (з урахуванням місця розташування, вартості, амортизації-зносу тощо) з письмовим повідомленням платника податків.
В Болгарії податок на нерухоме майно найнижчий у Європі. Він нараховується з податкової оцінки нерухомого майна та визначається для кожного Муніципалітету Муніципальною радою. Для нерухомості, що є основним житлом, податок нараховується з 50% знижкою.
На іноземних громадян поширюється стаття 14 "Закону про місцеві податки та такси ", згідно з якою власник повідомляє у письмовому вигляді адміністрацію про придбання нерухомості (протягом 2-х місяців), а також надає декларацію для щорічного оподаткування власності.
У Болгарії податок на нерухоме майно справляється з юридичних та фізичних осіб, і ставка податку однакова, як для юридичних, так і для фізичних осіб, та становить 0,15 %. Він сплачується рівними частинами щоквартально. Базою оподаткування є балансова вартість нерухомості, для приватних осіб – ціна нерухомості, що визначається податковою службою. Цікавим є такий досвід, якщо платник, вносить податок раз на рік в повному обсязі до 31 березня, то отримує знижку в розмірі 5%.
За існуючою у світі традицією, ставки оподаткування на нерухомість визначаються у вигляді:
- фіксованих, як відсоток від бази оподаткування;
- змінних, з огляду на заплановані бюджетні витрати і величини наявної бази оподаткування.
Методика визначення розміру бази оподаткування ґрунтується на:
порівняльному підході на основі цін ринкових угод;
витратах на повне заміщення нерухомості;
капіталізації доходу від потенційно найкращого та найефективнішого використанні нерухомого майна;
поєднанні зазначених вище підходів.
Податок на нерухомість у цій країні надходить зазвичай як до державного бюджету, так і до місцевого. Хоча у більшості країн цей податок є місцевим і справляється у місцевий бюджет. Він виступає одним із основних джерел доходів бюджетів органів місцевого самоврядування. Зокрема, він забезпечує до 95% надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81% - у Канаді, 52% - у Франції, від 10% до 70% - у США. За 2009 рік муніципалітет міста Варна визначив податок на придбання нерухомості у розмірі 2,5% . Для муніципалітетів інших міст він коливався від 2 до 2,6%.
Особливістю оподаткування майна в Болгарії є податок на побутове сміття. Ставка встановлюється на житлові приміщення (пропорційно балансовій вартості або залежно від кількості сміття), на не житлові будинки (залежно від виду та кількості контейнерів для збору відходів). У середньому плата цього податку встановлюється у розмірі 0,3 – 0,5 % від балансової вартості приміщень. Він сплачується разом з податком на нерухоме майно.
Податок на нерухоме майно оплачується за допомогою чотирьох рівних внесків у такі терміни: з 01 лютого по 31 березня, по 30 червня, по 30 вересня і по 30 листопада за поточний рік.
Податок можна внести однократно до 31 січня зі знижкою 5% або трьома рівними частками до 31 січня, 31 липня та 31 жовтня. Податок вноситься за твердою шкалою, визначеною законом. Розмір податку залежить від місця розташування та параметрів діяльності (категорії готелю та кількості місць у ньому, площі магазину, кількості місць у ресторані). Величина прибутку підприємства не впливає на розмір податку.
Власник будівлі зобов’язаний виплачувати податок на приватну власність. Незалежно від того, де розташована ділянка з новобудовою (на державній землі або на муніципальній), розмір ділянки буде також занесений до суми податку. Не обкладаються цим податком землі сільськогосподарського призначення і ліси, а також і майно з податковою оцінкою до 2 520 лева включно.
Податок на нерухомість у цій країні надходить зазвичай як до державного бюджету, так і до місцевого. Хоча у більшості країн цей податок є місцевим і справляється у місцевий бюджет. Він виступає одним із основних джерел доходів бюджетів органів місцевого самоврядування. Зокрема, він забезпечує до 95% надходжень до місцевих бюджетів у Нідерландах, 81% - у Канаді, 52% - у Франції, від 10% до 70% - у США. За 2009 рік муніципалітет міста Варна визначив податок на придбання нерухомості у розмірі 2,5% . Для муніципалітетів інших міст він коливався від 2 до 2,6%.

Податок на приріст капіталу 

У Болгарії податок на приріст капіталу сплачується фізичною особою під час продажу нерухомого майна, літаків або автомобілів за рахунок різниці між ціною продажу і найбільшим значенням з двох наступних – ринковою ціною активу, що підлягає продажу, або вартістю покупки, прив’язаною до індексу. Фізична особа, що продає один рухомий актив, платить податок на різницю між ціною продажу і вартістю активу, що підлягає продажу, коригуючи вартість по відношенню до рівня інфляції. Сума податку на приріст капіталу, який справляється з болгарських компаній, додається до їх регулярного доходу. 

Податковий рік в Болгарії закінчується 31 грудня.

ДОРОЖНІЙ ПОДАТОК 

Автомобілі, автобуси, причепи, спеціалізовані будівельні машини, колісні трактори та інші самохідні машини обкладаються дорожнім податком, який оплачують власники транспортних засобів. Розмір податку становить 10 левів за кожну тонну повної маси транспортного засобу (відповідно до його потужності) і вноситься у строки та на умовах, визначених для податку на транспортні засоби за встановленою шкалою рівними частинами до 31 березня та 30 вересня. Ті платники, які заплатили податок один раз на рік, отримують знижку 5%.

Для проїзду дорогами поза населених пунктів введена система талонів. Вартість річного талона для легкових автомобілів – 67 левів, місячного – 10 левів і тижневого – 4 лева.

ПОДАТОК НА ПРИДБАННЯ МАЙНА 

Податок сплачується під час купівлі нерухомого майна. Придбане нерухоме майно є об’єктом оподаткування. Податок сплачується одноразово покупцем майна, основою при визначенні його розміру є оцінка майна в левах до моменту його переоформлення.

Податок на придбання майна визначається Муніципальною радою в розмірі від 1,3% до 2,6%, що нараховуються на підставі оцінки купленого майна.
Податки в Болгарії розраховуються з податкової оцінки. Оцінку цю проводить сама податкова інспекція, яка бере за цю послугу від 25 до 100 євро залежно від того, в якому з болгарських міст ви знаходитесь. Сума податкової оцінки значно нижче ринкової вартості, і об'єкт вартістю 500 тисяч євро оцінять приблизно в 200 тисяч євро.
При купівлі-продажу об'єктів нерухомості в Болгарії всі податки та пов'язані з цим витрати, як правило, несе покупець.
При покупці й оформленні нерухомості у власність покупцем проводиться одноразовий платіж у розмірі 4-5% від кадастрової вартості житла. Цей платіж включає в себе місцевий податок (2-3%), нотаріальні такси, судові збори та оплату перекладача.
У Болгарії існує і спеціальний податок з продажу: якщо ви продаєте квартиру, яку купили менше п'яти років тому, з вас знімуть 10% від різниці між ціною купівлі та ціною продажу. Так болгарська влада намагаються боротися зі спекуляціями на ринку нерухомості. Якщо на продажі ми «наварили» 50 тис. євро, то заплатимо податок 5 тис. євро.
Існує і податок на придбане житло. До недавнього часу він становив 0,15% від податкової оцінки на рік, але тепер цей податок підняли у півтора рази. До речі, якщо ви сплачуєте цей податок у першій половині року, то вам покладена 5-відсоткова знижка. Економія складе кілька євро.
Таким чином, з об'єкта реальною вартістю 500 тисяч євро та кадастрової вартістю в 200 тисяч євро щорічно буде стягуватися 450 євро. Правда, якщо ваша нерухомість буде визнана елітної, що при такій сумі в Болгарії цілком можливо, то з цього року податки на неї стягуються з 50-відсотковою знижкою.
Згідно зі щорічним виданням "Індекс економічної свободи" 2010-го року, Болгарія посідає 75 позицію у списку (серед інших країн світу) за ступенем економічної свободи. Її індекс складає 62,3 пункти. Це на 2,3 пункти нижче, ніж показники минулого року. Такі показники означають зменшення рівня свободи інвестицій і зростання урядових витрат. Болгарія знаходиться на 36-му місці серед 43 країн Європи, її загальна оцінка стала вищою(середня оцінка у порівнянні з іншими країнами світу), але опустилася у рейтингу європейських країн (регіональному).

Болгарія піднімає податки для букмекерських контор

Болгарія стала країною, яка буде звертатися до своїх букмекерських контор і іншої своєї ігрової промисловості, щоб допомогти їй пережити кризу. Є думки про збільшення ставки податку на азартні ігри в цій країні. Вже є негативна реакція Болгарської асоціації розваг і азартних ігор на пропозицію підняти податки. Вона стверджує, що збільшення податкової ставки призведе до витіснення деяких організацій з бізнесу.
Аналогічна ситуація відбувається у США, де постраждала економіка найбільших гральних центрів у світі (Лас-Вегас. Атлантік-Сіті). Ці гральні центри пережили двозначне зниження доходів протягом багатьох місяців поспіль. У США, замість того щоб підвищувати податки, розширюються можливості операторів азартних ігор.

Прес-служба ДПА України за матеріалами Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені