Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання законопроекти стосовно приведення
 

27.04.2011 13:52

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує Верховній Раді направити на доопрацювання законопроекти стосовно приведення нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення 
(Інформаційне управління)

Законопроектом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конституційних прав на отримання пенсії громадянами України, які перебувають за кордоном (реєстр. №6695) пропонується привести нормативні акти, що регулюють питання пенсійного забезпечення, у відповідність із Конституцією України та рішенням Конституційного суду №25-рп/2009 від 7 жовтня 2009 року. Вказаним рішенням Конституційний суд, зокрема, визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними): положення пункту 2 частини першої статті 49 (щодо припинення виплати пенсії на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою); положення статті 51 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (щодо виплати пенсії під час перебування за кордоном лише в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою).

У цьому зв'язку автори пропонують виключити частину третю статті 1 Закону "Про пенсійне забезпечення", яка передбачає, що пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, провадиться на основі договорів (угод) з іншими державами, а також частину першу статті 92, яка встановлює, що громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон, пенсії не призначаються, та норми цієї статті, що передбачали виплату громадянам за час перебування їх за кордоном тільки пенсій, призначених внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

Проектом також пропонується виключити статтю 62 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яка передбачає, що пенсії звільненим зі служби особам, зазначеним у статті 1-2 цього закону, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не призначаються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою. А пенсії, призначені зазначеним особам в Україні до виїзду на постійне місце проживання за кордон, виплачуються в порядку, встановленому Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Альтернативним проектом закону - про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України №25-рп/2009 про необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень законів, що регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного міжнародного договору (реєстр. №6695-1) - пропонується внести зміни до законів "Про пенсійне забезпечення", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Комітет зазначив, що пропозиції, викладені у обох законопроектах, зокрема, щодо внесення змін до Закону "Про пенсійне забезпечення" не матимуть очікуваних правових наслідків, оскільки, згідно пунктом 16 розділу ХV Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", положення цього закону застосовуються лише в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років. Крім того, вилучення положення про те, що "за час перебування за кордоном виплачуються тільки пенсії, призначені внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання" не тільки не вирішить поставленої задачі, а навпаки призведе до погіршення пенсійного забезпечення осіб, яким призначені пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання.

Члени Комітету з приводу внесення змін до Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", яке теж пропонується обома законопроектами, зазначили, що це один із "спеціальних" законів, який регулює пенсійне забезпечення, в даному випадку військовослужбовців та членів їх сімей. Оскільки виплата таких пенсій забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України, внесена пропозиція потребує більш детального фінансово-економічного обґрунтування з урахуванням Бюджетного кодексу України та Регламенту Верховної Ради України. Крім того, з метою забезпечення рівноправності всіх застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат на час проживання за межами України, порушене питання необхідно вирішувати комплексно і щодо інших "спеціальних" пенсій, а саме пенсій, які призначаються відповідно до законів "Про державну службу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів".

Народні депутати висловили зауваження й до інших норм законопроектів.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені