Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення до деяких законодавчих актів України
 
22.04.2011 16:24

Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення до деяких законодавчих актів України (щодо приведення окремих положень чинного законодавства у відповідність до Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2011 від 11.03.2011 р.)

(Інформаційне управління)  

На засіданні зазначалося, що законопроект (реєстр. №8246-2), внесений народним депутатом С.Ківаловим, спрямований на заповнення прогалини у Законі "Про Вищу раду юстиції" стосовно порядку витребування Вищою радою юстиції копій судових справ.

Під час обговорення народні депутати звертали увагу на те, що Рішенням Конституційного Суду від 11.03.2011 року № 2-рп/2011 положення частини третьої статті 25 Закону "Про Вищу раду юстиції" щодо права Вищої ради юстиції витребувати від судів копії судових справ, розгляд яких не закінчено, визнано такими, що не відповідають Конституції України. Крім того, у своєму Рішенні Конституційний Суд зазначив, що витребування Вищою радою юстиції будь-яких матеріалів судової справи (оригіналів чи копій) має наслідком оцінку вчинених суддею процесуальних дій, що розцінюється, як втручання у здійснення правосуддя, та суперечить частинам першій, другій статті 126, частині першій статті 129 Конституції України.

Члени Комітету наголошували, що зазначеним Рішенням Конституційного Суду рекомендовано привести у відповідність до нього частину четверту статті 25, частину першу статті 40 Закону України "Про Вищу раду юстиції", частину першу статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому враховуючи наведене, а також той факт, що з дня ухвалення Рішення Конституційним Судом втрачають чинність визнані неконституційними законодавчі положення, народними депутатами було внесено три альтернативних законопроекти (реєстр. №№ 8246, 8246-1, 8246-2).

Члени Комітету розглянули також законопроект про внесення змін до Закону "Про Вищу раду юстиції" та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконання Рішення Конституційного Суду України (реєстр. №8246) (доопрацьований),яким передбачено внести зміни до статей 25 і 40 Закону "Про Вищу раду юстиції" та до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою приведення їх положень у відповідність з Рішенням Конституційного Суду від 11.03.2011 року № 2-рп/2011 щодо надання судами Вищій раді юстиції копій судових справ, розгляд яких закінчено винесенням остаточного рішення.

Під час обговорення наголошувалося, що законопроектом за №8246-2 пропонується нова редакція статті 25 Закону "Про Вищу раду юстиції", якою, зокрема, передбачено, що у зв´язку з виконанням доручення член Вищої ради юстиції може витребовувати закінчені розглядом судові справи або їх копії, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів чи прокурорів, робити відповідні запити, вивчати особові справи суддів і прокурорів. Передбачається, що інформація, судова справа чи її копія надаються на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня отримання такого запиту.

Пропонується також внести відповідні зміни до частини першої статті 40 Закону "Про Вищу раду юстиції" та частини першої статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що регулює питання адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації.

Члени Комітету звертали увагу на те, що запропоновані положення проекту №8246-2 забезпечать виконання зазначеного рішень Конституційного Суду та врегулюють порядок ознайомлення з матеріалами судових справ, а також відповідають Рішенню Конституційного Суду від 21.05.2002 року, відповідно до якого ознайомлення (без права витребування нерозглянутої справи) не означає перевірку судової справи по суті і не є втручанням у процес здійснення правосуддя (абзац п´ятий пункту 6 мотивувальної частини).


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені