Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва підтримує проект закону "Про внесення змін до деяких законів України
 

27.04.2011 15:59

Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва підтримує проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення діяльності саморегулівних організацій на фондовому ринку" 
(Інформаційне управління)

Законопроектом (реєстр. №8234) пропонується внести до законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів" та "Про цінні папери та фондовий ринок" зміни, які спрямовані на подальше вдосконалення правового регулювання утворення та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, що має позитивно вплинути на ефективність їх діяльності.

Зокрема: визначаються завдання, права та обов´язки саморегулівних організацій.

Так, завданнями саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку є: здійснення діяльності з розроблення та встановлення правил саморегулівних організацій, стандартів професійної поведінки та провадження відповідного виду професійної діяльності, обов´язкових для виконання професійними учасниками фондового ринку - членами саморегулівної організації та контроль за дотриманням вимог цих правил та стандартів; сприяння розвиткові відповідного виду професійної діяльності та фондового ринку в цілому: надання інформаційної, методичної допомоги членам саморегулівної організації та іншим учасникам фондового ринку; участь у регулюванні професійної діяльності на фондовому ринку в інших формах, визначених законодавством та статутними документами саморегулівної організації.

Передбачено також, що саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань має право:

ініціювати та брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм з питань розвитку фондового ринку;

збирати, узагальнювати та аналітично обробляти дані щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

проводити перевірки виконання встановлених нею правил і стандартів та застосовувати заходи дисциплінарного впливу до своїх членів;

робити подання щодо отримання та припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку відповідного виду діяльності та позбавлення сертифікатів фахівців на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні тощо.

Згідно із проектом, саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку зобов´язана:

підтримувати високі стандарти провадження професійної діяльності;

погоджувати з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку обов´язкові для виконання членами відповідної саморегулівної організації правила і стандарти провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку;

повідомляти Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про застосування саморегулівною організацією заходів дисциплінарного впливу до своїх членів;

розкривати інформацію про свою діяльність у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

здійснювати повноваження щодо регулювання ринку цінних паперів, делеговані Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені