Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

Протягом сесійного тижня 19-22 квітня Верховна Рада України ухвалила 33 закони та 18 постанов
 

23.04.2011 09:15

Протягом сесійного тижня 19-22 квітня Верховна Рада України ухвалила 33 закони та 18 постанов
(Інформаційне управління)

Прийнято в цілому закони:

1. "Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України". Нормативним актом доповнено статтю 121 зазначеного кодексу нормою, згідно з якою "працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку".

2. "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" щодо імпорту та експорту спирту". Законодавчим актом приводяться у відповідність з вимогами чинного законодавства терміни спирту коньячного і плодового та конкретизуються умови видачі підприємствам ліцензій на виробництво виноробної продукції та право імпорту та експорту спирту коньячного і плодового.

3. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів стосовно нерухомого майна дітей". Закон врегульовує правовідносини, які пов´язані з управлінням майном дітей, та усуває неузгодженості між нормами різних законів України.

4. "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про рекламу" (щодо супроводження реклами лікарських засобів попередженням про загрозу самолікування). Документом внесено зміни до чинного закону, згідно з якими реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації має містити текст попередження такого змісту: "самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я", який займає не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами.

5. "Про волонтерську діяльність". Законом визначаються організаційні та правові засади здійснення та розвитку волонтерської діяльності в Україні.

6. "Про оголошення природних територій міста Слов´янська Донецької області курортом державного значення".

7. "Про ратифікацію Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії". Угода допоможе створити правові підстави для вирішення питань щодо надання пільг для батьків, вдів, дітей, а також інших членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання військового обов´язку в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії.

8. "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про перевезення ядерних матеріалів між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України". Угодою встановлюється, зокрема, що перевезення спеціальних вантажів здійснюється залізничним транспортом, в прямому сполученні без перевантаження, територіями Російської Федерації, Словацької Республіки і України.

9. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності". Закон спрямований на вдосконалення відповідно до європейських стандартів процедур здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру та застосування норм адміністративного права за порушення дозвільними органами (їх посадовими особами), державними адміністраторами порядку видачі документів дозвільного характеру; керівниками органів міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації вимог щодо створення та забезпечення функціонування дозвільного центру.

10. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту". Законодавчим актом внесено зміни до чинного законодавства, згідно з якими дозволяється створення юридичної особи на підставі модельного статуту, що пов´язано з необхідністю спрощення процедури їх державної реєстрації, а також зменшення відповідних матеріальних витрат засновників юридичних осіб.

11. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва". Нормативним актом внесено зміни до чинного законодавства, які спрямовані на вдосконалення порядку створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання.

12. "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації на фондовому ринку. Законом уточняються норми, які стосуються розкриття інформації про емітента цінних паперів, а також спрощується процес реєстрації проспектів емісії шляхом запровадження базового проспекту емісії.

13. "Про внесення змін до деяких законів України щодо іпотечних облігацій". Документом вдосконалюється регулювання ринку іпотечних облігацій шляхом встановлення вимог стосовно розрахунку розміру іпотечного покриття, діяльності управителя, обов´язкових умов договору про управління іпотечним покриттям, що має сприяти належному виконанню зобов´язань емітента за іпотечними зобов´язаннями та удосконаленню виконання управителем функцій з управління іпотечним покриттям.

14. "Про внесення змін до Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року". Відповідно до закону, метою Програми є задоволення потреб національної економіки у мінеральній сировині за рахунок власного видобутку, зменшення залежності України від імпорту мінеральної сировини та збільшення експортного потенціалу країни за рахунок власного видобутку корисних копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

15. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин". Законодавчим актом внесено зміни до чинного законодавства, які спрямовані на узгодження між собою норм вказаних законодавчих актів та подальше вдосконалення правового регулювання орендних відносин, зокрема, запровадження конкурсних засад передачі державного і комунального майна в оренду, уточнення порядку його оцінки.

16. "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" щодо переважного права творчих спілок на укладення договору оренди приміщень державної або комунальної власності. Законом, зокрема, встановлюється, що творчі спілки у разі закінчення строку договору оренди приміщення державної або комунальної власності мають переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди цього майна відповідно до закону.

17. "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про оплату праці" (щодо регулювання фонду оплати праці працівників підприємств-монополістів). Нормативним актом ліквідується державне регулювання фонду оплати праці підприємств-монополістів шляхом виключення з частини першої статті 8 Закону "Про оплату праці" слів "регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України".

18. "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (щодо повноважень місцевих державних адміністрацій). Законом узгоджуються норми актів законодавства України, що сприятиме істотному покращенню захисту особистих немайнових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

19. "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (щодо вдосконалення окремих положень). Документом встановлено, що проведення аудиту є обов´язковим для емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також для всіх осіб при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

20. "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (про заборону приватизації приміщень, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва). Законом встановлено, що не можуть бути об´єктами малої приватизації будівлі (споруди, приміщення), або їх окремі частини, де розміщаються бібліотеки, книгарні та державні видавництва.

21. "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (щодо розширення груп територій, які визнаються депресивними, та надання їм такого статусу). Законодавчий акт спрямований на вирішення соціально-економічних та екологічних проблем шахтарських міст і селищ, які постраждали внаслідок ліквідації вугільних підприємств.

22. "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку). Нормативним актом запроваджено додаткові вимоги щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку.

23. "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття". Документом запроваджуються правові, фінансові та організаційні засади загальнообов´язкового державного соціального страхування на випадок безробіття особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.

24. "Про органічне виробництво". Законом визначаються правові, економічні, соціальні та організаційні основи ведення органічного сільського господарства, вимоги щодо вирощування, виробництва, перероблення, сертифікації, етикетування, перевезення, зберігання та реалізації органічної продукції та сировини.

25. "Про внесення зміни до Закону України "Про тваринний світ" (щодо наукових досліджень у галузі охорони тваринного світу). Чинний закон доповнено новою статтею 371 про наукові дослідження в галузі охорони тваринного світу.

26. "Про внесення змін до Закону "Про нотаріат" (щодо вимог на заняття нотаріальною діяльністю). Документом удосконалено механізм допуску громадян до нотаріальної діяльності, зокрема, шляхом чіткого визначення на законодавчому рівні процедур, пов´язаних з допуском до цієї діяльності, а також посилення вимог до рівня кваліфікації осіб, що мають намір займатися нотаріальною діяльністю.

27. "Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо визначення Державного агентства екологічних інвестицій головним розпорядником коштів). Законодавчим актом внесено зміни до додатка № 3 до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік", а саме, визначено Державне агентство екологічних інвестицій головним розпорядником коштів державного бюджету шляхом зміни коду програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

28. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування УЄФА". Законом тимчасово до 1 вересня 2012 року звільняться від оподаткування ПДВ операції з постачання УЄФА квитків та послуг, які є невід´ємною частиною такого квитка у зв´язку з проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні тощо.

29. "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги). Нормативним актом впорядковується порядок офіційного використання символу Великої Перемоги над фашизмом - Прапору Перемоги, а точніше його копій.

30. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів". Закон спрямований на законодавче визначення процедури "заморожування" терористичних активів та доступу до них у разі необхідності покриття основних або надзвичайних витрат, а також процесуального порядку проведення вказаних дій державними органами, зокрема, Державною службою фінансового моніторингу України і Службою безпеки України.

31. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Нормативний акт сприятиме подальшій імплементації в законодавство України положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

32. "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов´язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо посилення платіжної дисципліни страхувальників та використання страхових коштів". Документом вносяться зміни до чинного законодавства, які спрямовані на посилення платіжної дисципліни щодо сплати страхових внесків до фондів загальнообов´язкового державного соціального страхування та збільшення надходжень до них.

33. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації". Законодавчим актом внесено зміни до чинного законодавства, які спрямовані на вдосконалення їх положень щодо недопущення використання інсайдерської інформації на фондовому ринку України.


Прийнято постанови:

1. "Про Заяву Верховної Ради України "До 65-ї річниці Нюрнбергського трибуналу над фашистськими злочинцями".

2. "Про відзначення 75-річчя Інституту історії України Національної академії наук України".

3. "Про створення Державного музею-архіву народної культури українського Полісся".

4. "Про відзначення 70-річчя партизанського руху в Україні".

5. "Про відзначення 120-річчя з дня народження засновників закарпатської школи живопису Адальберта Михайловича Ерделі та Йосипа Йосиповича Бокшая".

6. "Про відзначення 200-річчя з дня народження Євгена Гребінки".

7. "Про відзначення 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича".

8. "Про зміну і встановлення меж міста Любомль Любомльського району Волинської області".

9. "Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лісіна М.П."

Ухвалено також низку постанов про обрання та звільнення суддів.

Проголошено 106 депутатських запитів.

Ряд законопроектів прийнято за основу, повернуто на повторний розгляд, відхилено, знято з розгляду, розгляд деяких перенесено.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені