Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

У Верховній Раді України відбулося засідання Постійної комісії Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з
 

29.04.2011 16:12

У Верховній Раді України відбулося засідання Постійної комісії Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав з науки і освіти
(Інформаційне управління)

Постійна комісія МПА СНД з науки і освіти створена за ініціативи Верховної Ради України у жовтні 1999 року з метою більш ефективного використання інтелектуального потенціалу держав-учасниць СНД і зближення національного законодавства у сфері науки і освіти у країнах Співдружності.

Питаннями ведення комісії є: державна політика в області науки і освіти; правове забезпечення функціонування учбових і наукових закладів; міжнародна співпраця в області науки і освіти; формування загального освітнього простору СНД; імплементація норм міжнародного права у сфері науки і освіти; питання підготовки кадрів.

Комісія веде роботу з підготовки проектів модельних законодавчих актів і рішень, спрямованих на гармонізацію національного законодавства у Співдружності Незалежних Держав. За роки існування комісією підготовлено 25 модельних законодавчих актів, що прийняті Асамблеєю і складають базу модельного законодавства освіти, наукової і інноваційної діяльності.

Зокрема, Верховна Рада України виступила розробником модельних законів "Про середню загальну освіту", "Про дошкільну освіту" і "Про позашкільну освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про охорону прав на наукові відкриття", законопроекту "Про раціоналізаторську діяльність".

Проведення виїзних засідань є одним із важливих напрямів міжпарламентської взаємодії. Такі засідання було проведено у Вірменії, Білорусі, Молдові, Таджикистані. Верховна Рада України також вже приймала у Києві членів Постійної комісії з науки і освіти у жовтні 2001 року.

Прийняті за ініціативою комісії модельні законодавчі акти або їх окремі положення знаходять імплементацію в правотворчій діяльності парламентів країн Співдружності, досить часто ще на стадії проектної розробки, на їх основі також вносяться поправки до раніше ухвалених законів. Комісія здійснює постійний моніторинг використання модельних законів у законотворчій діяльності всіх парламентів держав - учасниць.

Вивчення питання імплементації модельних законів також є важливим напрямом діяльності Комісії. Для стимулювання процесу зближення законодавчих рішень країн Співдружності комісія виступила з ініціативою про внесення відповідних доповнень до регламенту національних парламентів з метою введення процедури моніторингу і аналізу використання модельних законів МПА СНД. Подібна практика вже існує у ряді країн СНД.

Постійну комісію очолює народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Катерина Самойлик, яку під час сьогоднішнього засідання члени Комісії одноголосно перезатвердили на цю посаду. Зокрема, Генеральний секретар - Керівник Секретаріата Ради МПА СНД М.Кротов високо оцінив активну роботу К.Самойлик на цій посаді у попередній термін і наголосив на підвищенні за цей час ролі Комісії. Він зазначив, що "наука і освіта - це найголовніше сьогодні і ваша Комісія - найголовніша в Асамблеї". Заступником голови Комісії став заступник голови Комісії Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації з Регламенту і організації парламентської діяльності В.Кікоть.

Відкриваючи захід, К.Самойлик, зокрема, зазначила, що у засіданні беруть участь представники шести національних парламентів - Азербайджану, Арменії, Казахстану, Росії, Таджикістану та України, яка проводить цей захід, повноважні представники парламентів - заступники Генерального секретаря Ради МПА СНД, представники виконавчої влади, науковці, освітяни, експерти.

Перший заступник Голови Верховної Ради Адам Мартинюк, вітаючи учасників засідання, підкреслив, що Україна зацікавлена у розвитку двосторонніх зв´язків зі своїми найближчими сусідами і партнерами на пострадянському просторі, у тому числі, в рамках багатосторонніх форматів, тим більше, якщо мова йде про співробітництво у рамках СНД. Він підкреслив, що "сьогодні набирає сили процес активізації частки нашої держави у Співдружності, фактичним підтвердженням чого є і сьогоднішнє засідання. У цьому місяці у Києві відбулося засідання міністрів закордонних справ СНД, а у м. Ялта відбулася економічна рада СНД та щорічний бізнес-форум співдружності "Ялтинські ділові зустрічі".

А.Мартинюк також зауважив, що триває процес приєднання України до органів галузевого співробітництва СНД. Зараз ведеться робота по приєднанню до ради із гуманітарного співробітництва і міждержавного фонду гуманітарного співробітництва, а також по зняттю низки обумовлень до підписаних раніше документів у цій сфері.

"Цей процес, безумовно, не простий і не миттєвий, бо пов´язаний із необхідністю вступу в силу для України базової угоди, що регулює гуманітарне співробітництво. Однак ми налаштовані завершити необхідні процедури у мінімально стислі терміни і на початку цієї осені Україна буде приймати у себе 6 форум творчої і наукової інтелігенції держав-учасниць СНД", - підкреслив А.Мартинюк.

Він також підкреслив, що Україна ініціює проведення на своїй території низки заходів у галузі культури і мистецтва.

Окрім того, "у вересні в Одесі ми плануємо провести чергове засідання ради з культурного співробітництва країн-учасниць СНД, а також міжнародний інноваційний форум країн-учасниць СНД", - зазначив Перший заступник Голови Верховної Ради України.

А.Мартинюк акцентував увагу також на тому, що "у наші дні попит є на професіонала широкого кругозору, здатного швидко навчатися, розуміючого оточуючу його реальність, і такого, що свідомо бере участь у її вдосконаленні. У цьому контексті актуальною стає нова парадигма "Від освіти на все життя - до освіти протягом всього життя".

Міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник зазначив, "уряд України повністю підтримує ті напрями, ті ідеї, які генеруються у роботі міжпарламентської асамблеї СНД". Він також підтримав думку Першого заступника Голови Верховної Ради України А.Мартинюка, щодо того, що обсяг нашого співробітництва у структурах СНД за останні півтора року незмінно зростає. На підтвердження цього Д.Табачник зауважив, що вперше Міністерство освіти і науки, молоді і спорту візьме участь у форумі міністрів освіти і науки у Таджикистані у червні цього року.

Міністр освіти і науки, молоді і спорту підкреслив, що молоді люди практично всіх країн, представники яких присутні на засіданні, є українськими студентами. "Завдяки низці змін навесні 2010 року із гуманізації та демократизації вищої освіти у нас значно збільшилася кількість іноземних студентів. Ми надали право автономії університетам обирати мову навчання, що надало за один тільки навчальний рік приріст більш як 3 тисяч студентів-іноземців", - зазначив він.

За словами Д.Табачника, сьогодні Україна має більш ніж 48 тисяч іноземних студентів, переважна більшість яких - студенти-контрактники. "Із 134 країн на першому місці у нас знаходяться китайські студенти, на другому - студенти з Російської Федерації, на третьому - 4,5 тисячі студентів з Республіки Туркменістан", - зазначив він.

Д.Табачник також наголосив, що "наше міністерство постійно співпрацює дуже тісно із профільним Комітетом з освіти і науки Верховної Ради України, який ми вважаємо нашим найважливішим партнером, всі реформаторські рухи міністерство узгоджує з Комітетом". Він також окреслив чотири важливіші напрями у реформуванні освіти.

Перший - широка інформатизація середньої освіти, для цього реалізується національний проект, який називається "Відкритий світ" і знаходиться під патронатом Президента України. За чотири роки передбачається підключити всі середні освітні навчальні заклади до швидкісного інтернету формату 4G, побудувати зовсім нові інформаційно - комунікаційні системи, які б відповідали найкращому світовому досвіду "1 учень-1 комп´ютер", дозволили б у режимі он-лайн кращим вчителям проводити свої заняття у масштабах не тільки району, області, але і всієї країни.

Другий важливий і новаторський напрямок - розширення дошкільної освіти. "За допомогою наших колег у Верховній Раді спільними зусиллями у липні 2010 року ми ухвалили дуже важливий Закон "Про внесення змін до деяких положень Закону "Про освіту". Цей закон закріпив в Україні 11-річну освіту. Цим законом також було поставлено завдання про обов´язкову дошкільну освіту з 5 до 6 років", - підкреслив Д.Табачник.

Третій напрямок - розвиток професійно-технічної освіти, вирішення гострої проблеми підготовки відповідних кадрів.

Четвертий важливий напрямок - реформування вищої освіти. За словами Д.Табачника, "зараз велика група експертів, до якої входять представники всіх наших провідних вузів, у тому числі і явно опозиційно налаштованих, завершує роботу над новим проектом закону про вищу освіту, головний зміст якого - надати справді широку автономію, економічну, фінансову, інституційну і академічну нашим університетам, щоб дозволити їм стати справді рівноправними гравцями на світовому ринку вищої освіти".

Під час засідання розглянуто проекти модельних законів: про дистанційну освіту в державах-учасницях СНД; про раціоналізаторську діяльність; про громадську експертизу; про підготовку кадрів з урахуванням потреб ринку праці; проект Декларації про етичні принципи наукової діяльності; проект постанови МПА СНД про правове забезпечення модернізації системи освіти в державах-учасницях СНД.

Також члени Постійної комісії розглянули питання про відзначення: 300-річчя з дня народження М.В.Ломоносова; 100-річчя з дня народження Л.М. Гумільова;150-річчя з дня народження В.І.Вернадського.

До програми перебування в Україні членів Постійної комісії входить також відвідання Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" для ознайомлення з досвідом роботи наукового парку, оскільки у перспективному плані Комісії - розробка проекту модельного закону про наукові парки та положення про дослідницькі університети.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені