Нерухомість

Головна » Підприємцю » Верховна Рада України » Повідомлення

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації
 

22.04.2011

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації
(Інформаційне управління)

Законодавчим актом внесено до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери та фондовий ринок" зміни, спрямовані на вдосконалення їх положень щодо недопущення використання інсайдерської інформації на фондовому ринку України.

Зокрема, статтю 232-1 Кримінального кодексу доповнено положеннями, згідно з якими "умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов´язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого". Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, вчинене особою, яка нею володіє, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - карається штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

У Законі "Про цінні папери та фондовий ринок" визнвчено, що "інсайдерська інформація - це неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим законом. Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану емітента, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською інформацією. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до закону.

Відповідний законопроект зареєстровано за №7330.


  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені