Нерухомість

Головна » Підприємцю » Вища Рада Юстиції » Повідомлення

31 березня 2010 року виповнилося 13 років з дня проведення першого засідання Вищої ради юстиції
 

31.03.2011

                                                                                                                                                  Повідомлення для ЗМІ  
                                                                                                                                                    31 березня 2011 року  

                                                              31 березня 2010 року виповнилося 13 років 
                                                  з дня проведення першого засідання Вищої ради юстиції


31 березня 1998 року відбулося перше засідання Вищої ради юстиції, створеної відповідно до Закону «Про Вищу раду юстиції», який вступив у силу 17 лютого 1998 року. Статус Вищої ради юстиції, її повноваження, організація і порядок діяльності визначаються статтею 131 Конституції України, Законом України «Про Вищу раду юстиції» та Регламентом ВРЮ. Відповідно до Закону Вища рада юстиції є колегіальним, незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі. Водночас цей конституційний орган держави приймає рішення стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності, а також в межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність. До повноважень ВРЮ належить внесення подання Президентові України про призначення кандидатів на посади суддів вперше або звільнення суддів з посад, а також про прийняття рішення стосовно порушення суддями та прокурорами вимог щодо несумісності. Судді місцевих та апеляційних судів, а також прокурори усіх рівнів мають право звернутися до ВРЮ зі скаргою на рішення про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Вища рада юстиції — єдиний орган в державі, який може притягнути до дисциплінарної відповідальності Голову, заступників Голови та суддів Верховного Суду України, Голову і заступників Голови та суддів вищих спеціалізованих судів з підстав, передбачених у п. 5 ч. 5 ст. 126 Конституції України та Законом України "Про статус суддів". ВРЮ може накласти на цих суддів стягнення у вигляді догани або пониження кваліфікаційного класу. Також ВРЮ може прийняти рішення про внесення подання Верховній Раді Україні щодо звільнення зазначених суддів з посад за порушення присяги.
З прийняттям 7 липня 2010 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до компетенції Вищої ради юстиції віднесено також питання призначення суддів на посади голови суду, заступника голови суду та звільнення їх з цих посад за поданням відповідної ради суддів і розгляд скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо встановлення результатів кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді та відмови у рекомендуванні для обрання кандидатом на посаду судді безстроково.

Вища рада юстиції за 13 років роботи провела 159 засідань, 261 засідання секції з питань підготовки подань про призначення суддів на посади та звільнення їх з посад та 113 засідань дисциплінарної секції. На засіданнях Ради і кадрової секції розглянуто 6555 рекомендації квалiфiкацiйних комiсiй суддів про призначення кандидатів на посади суддів, відносно 5654 кандидатів Рада внесла подання Президентові України про призначення на посади суддів. Проте 847 претендентам у цьому було відмовлено. За поданням ВРЮ Президентом України та Верховною Радою України звільнено 1677 суддів з посад за загальними обставинами. За порушення присяги за поданням Ради Президентом України і Верховною Радою України звільнено з посад 163 суддів. 23 суддів звільнено у зв’язку з набранням законної сили обвинувальних вироків, одного суддю ? за порушення вимог щодо несумісності. За наслідками розгляду матеріалів Вищою радою юстиції затверджено результати 667 перевірок про відсутність підстав для звільнення суддів, відхилено 143 пропозиції членів Вищої ради юстиції щодо внесення подань про звільнення суддів за порушення присяги.

Виконуючи повноваження з призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад (перше призначення відбулося 6 вересня 2010 року) ВРЮ прийнято рішення про призначення 47 суддів на посади голів судів, 36 – на посади заступників голів. Також надійшло та розглянуто 4 матеріали про звільнення суддів з адміністративних посад (з них 2 – про звільнення з посади голови суду, 2 – з посади заступника голови).
Рада розглянула 181 скарг суддів на рішення кваліфікаційних комісій про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, з яких: задоволено – 121; задоволено частково – 7; відмовлено у задоволенні – 37; відмовлено у прийнятті до розгляду – 10; Вищою радою юстиції визнано відсутніми підстави для відкриття дисциплінарних проваджень і затверджено результати 27 перевірок та визнано відсутніми підстави для відкриття дисциплінарних проваджень стосовно 102 суддів Верховного Суду України, 75 суддів Вищого господарського суду України, 34 суддів Вищого адміністративного суду за зверненнями народних депутатів України, посадових осіб та громадян.
На початку 2011 року Вища рада юстиції розпочала виконувати повноваження, надане їй Законом України «Про судоустрій і статус суддів», з розгляду скарг на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, прийнятих у процесі призначення чи обрання суддів на посаду. За вказаний період було розглянуто 5 скарг на рішення ВКССУ.
Всього з часу створення Рада прийняла 10121 акт, з них 9007 рішень; 900 ухвал та 214 протокольних ухвал. За час діяльності до Вищої ради юстиції надійшло та розглянуто згідно з Законом України «Про звернення громадян» 47430 скарг і заяв, а також прийнято 7412 громадян на особистому прийомі.


Прес-служба Вищої ради юстиції  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені