Нерухомість

Головна » Підприємцю » Вища Рада Юстиції » Повідомлення

Вийшов черговий номер фахового електронного видання «Вісник Вищої ради юстиції»
 

07.04.2011

                                                                                                                                                    Повідомлення для ЗМІ                                                                                                                                                           07 квітня 2011 року  

                        Вийшов черговий номер фахового електронного видання «Вісник Вищої ради юстиції»

У цьому числі видання (№1 (5), 2011) читачі можуть ознайомитися зі статтею кандидата юридичних наук, доцента, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Миколи Мельника «Про стратегічні напрями діяльності Національної школи суддів України щодо підготовки суддів», в якій автор обґрунтовує пропозиції щодо напрямів стратегії підготовки суддів у Національній школі суддів України.
Стаття Богдана Пошви, судді Верховного Суду України, члена робочої групи з питань реформування кримінального судочинства при Президентові України, «Прецедентна практика Європейського суду з прав людини і питання вдосконалення кримінального судочинства в Україні щодо захисту права на свободу та особисту недоторканність» присвячена аналізу оцінки забезпечення права на свободу і особисту недоторканність в Україні у рішеннях Європейського Суду з прав людини. Автор надає рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України та практики українського судочинства з цих питань.
Борис Малишев, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у статті «Судова правотворчість як засіб досягнення мети правосуддя» розглядає проблематику взаємозв’язків між правосуддям і судовою правотворчістю з точки зору теорії права. Автор доходить висновку, що за допомогою судової правотворчості основні ціннісні стандарти правосуддя, які відповідають принципам справедливості, рівності, свободи і гуманізму, проникають у систему позитивного права, а судова правотворчість підкорена меті правосуддя і є одним із засобів її досягнення.
На сторінках видання триває обговорення проблемних питань судової реформи. Так, Іван Назаров, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», у статті «Судова реформа як частина правової реформи в Україні» дає характеристику судової системи за новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 7липня 2010 р., звертає увагу на недоліки у реалізації принципів інстанційності, ступінчатості та спеціалізації побудови судової системи, пропонує варіанти їх вирішення.
Вміщено також рішення Вищої ради юстиції від 7 червня 2010 р. № 406/0/15-10.
Із усіма матеріалами «Вісника Вищої ради юстиції» можна ознайомитись за адресою: http://vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnicku
Видання «Вісник Вищої ради юстиції» запрошує до співпраці авторів. Свої пропозиції щодо розвитку і наповнення «Вісника Вищої ради юстиції» та статті Ви можете направити на електронну адресу: bardachenko@vru.gov.ua; контактна особа – відповідальний секретар видання Бардаченко Лариса Миколаївна, тел.: (044) 489-64-63.
«Вісник Вищої ради юстиції» – щоквартальне електронне наукове видання, метою якого є висвітлення роботи Вищої ради юстиції, осмислення її ролі та значення в контексті реформування судово-правової системи України, своєчасний аналіз чинного законодавства та законопроектів, акумулювання наукової думки із зазначених проблем тощо.
Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2011 р. № 2-05/01 видання «Вісник Вищої ради юстиції» включено до переліку наукових фахових електронних видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.


Прес-служба Вищої ради юстиції  
RSS


Корисні посилання«HRGH»® Всі права захищені